RODO

Informacje zgodne z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie jako zamienne zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie będzie wiązać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Beata Mądel , email : biuro@nieruchomoscimadel.pl
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przed 25 maja 2018 – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pośrednictwa  zawartej z Nieruchomości Beata Mądel  i 2 lata ,  dłużej po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
  7. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


            Administrator danych: Beata Mądel                                       

                 Tarnów, dn. 25.05.2018 r                                                                  

Znajdź nieruchomość

pierwotny wtórny

Newsletter

podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach

sprzedaj swoją nieruchomośc

Kontakt

535 089 762

Nasi agenci

Beata Mądel

Beata Mądel

właściciel biura

biuro@nieruchomoscimadel.pl

tel.: 535089762

Kamila Mądel

Kamila Mądel

biuro@nieruchomoscimadel.pl

tel.: 536911337